Navigatie

Algemene voorwaarde Draag-o-theek

huurrechten en plichten

 • De huurder beschikt vrij over de doek/drager, weliswaar binnen de globale huurvoorschriften. De huurder dient als een goed huisvader te zorgen voor de bewaring en het behoud van de betreffende goederen. De doek/drager dient door de huurder proper en ordelijk teruggebracht te worden.
 • Goederen dienen niet te worden gewassen door de huurder, tenzij noodzakelijk om verdere schade te vermijden. In dat geval dient Draag-o-theek daarvan vooraf schriftelijk via mail op de hoogte te worden gebracht. Eventuele vlekken dienen oppervlakkig schoongemaakt te worden met water.
 • Het is niet toegestaan te roken wanneer de doek of drager in gebruik is of wordt vastgehouden. Indien er binnenshuis wordt gerookt, behoort de huurder dit te melden bij reservering van de drager/doek, en wordt een extra kost aangerekend van +5 euro voor het wassen van de doek/drager.
 • Huisdieren dienen weggehouden te worden bij de doek/drager. Ze kunnen schade veroorzaken aan de dragers en doeken.
 • Houdt de doek/drager uit de buurt van alle producten die de doek kunnen bevuilen en/of beschadigen (bv. rode wijn, nagellak, olie, scharen…). Draag-o-theek behoudt het recht 5 euro extra waskosten aan te reken indien de drager/doek meer dan normaal bevuild is.

 

VEILIGHEID

 • Draag-o-theek kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor ongevallen en andere schadelijke gevolgen die zouden kunnen voortvloeien uit het gebruik van de ter beschikking gestelde materialen.
 • Onderverhuring en overdracht van huur zijn in geen enkel geval toegelaten.
 • Doeken en dragers moeten steeds worden gebruikt volgens de voorschriften van de fabrikant (te vinden op de drager, in de gebruiksaanwijzing of op de website van de fabrikant of uitgelegd door de consulent). De huurder verbindt zich ertoe de veiligheidsvoorschriften te hebben gelezen en zichzelf voldoende te hebben geïnformeerd over het gebruik van de goederen.
 • Draag-o-theek biedt geen garantie dat doeken en dragers vrij zijn van dierenhaar. Om het risico te minimaliseren, kan de doek of drager op aanvraag extra worden gewassen tegen een kost van 5 euro. Dit dient aangegeven te worden bij het reserveren.
 • Draag-o-theek verbindt zich ertoe alle goederen te hebben gecontroleerd inzake veiligheid alvorens deze uit te lenen. Desalniettemin rust het gebruik van de uitgeleende goederen uitsluitend en ten allen tijde op verantwoordelijkheid van de huurder. De huurder erkent de doek/drager in goede staat te hebben ontvangen.
 • Indien een drager/doek beschadigd wordt ontvangen door de huurder, dient de huurder draag-o-theek meteen op de hoogte te stellen, en de drager/doek niet te gebruiken. In dit geval kan u een ander doek of drager kiezen.
 • Er zal steeds een papier met de drager of meegaan met welke beschadigingen er aanwezig zijn. 
 • Om slijtage van de gespen te voorkomen, worden dragers niet elke keer volledig gewassen, maar enkel oppervlakkig gereinigd.
 • Gebruiksaanwijzingen en sabbelpads meegeleverd bij dragers of doeken dienen te allen tijde terug binnengebracht te worden aan het einde van de huurtermijn.
 • Draag-o-theek behoudt het exclusief eigendomsrecht van alle uitgeleende goederen.
 • Bij beschadiging, verlies of diefstal word deze vergoed aan de waarde dat de doek heeft.
 • De waarde van doeken en dragers zullen in een lijst staan en aangepast worden naar leeftijd van de doek met een minimum van €40.
 • Onder beschadiging valt zowel gaatjes als verkleuringen die er niet meer uit gaan door gebruik van producten of extreme bevuiling.
 • Dragers en doeken dienen steeds op de afgesproken datum binnen gebracht te worden, indien dit niet gebeurt is de Draag-o-theek gemachtigd om 0,60cent per dag aan te rekenen. Door de draagdoek of draagzak op tijd binnen te brengen geeft u andere mensen ook de kans deze te reserveren of te gebruiken

 

 

PRIVACY

 • Draag-o-theek erkent de persoonlijke gegevens, opgegeven in het contract, enkel te zullen gebruiken in rechtstreekse communicatie met betrekking tot de huur. De huurder behoudt steeds het recht deze gegevens in te kijken, aan te passen of te laten schrappen.
 • E-mailadressen kunnen worden gebruikt ter promotie van acties en evenementen van Draag-o-theek en de consulente waar mee u het contract afsloot.
© 2018 - 2019 Dragen&Dingen | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel